Nov 20, 2008

De kurdiska judarna – vilka är de?

De kurdiska judarna – vilka är de?
BEYAN.NET - den 28 september 2003

Kurdistan är vid sidan av Indien det enda land i världen med en historisk judisk befolkning där judar aldrig blivit förföljda. I början av 1950-talet flyttade de flesta av Kurdistans judar till den återupprättade judiska staten Israel. Idag bor det totalt över 150 000 kurdiska judar i landet.

Enligt Talmud (den rabbinska judendomens kanoniska litteratur) bestod de första judarna i Kurdistan dels av judar från Israel som deporterades till Kurdistan av det assyriska imperiet på 800-talet före vår tid och dels av de många lokala kurder som snart därefter blev judar.

Under perioder av Kurdistans historia var en stor del av kurderna judar. Det berömda kurdisk-judiska kungariket Adiabene (100-talet före vår tid) styrdes av en judisk-kurdisk kungafamilj och en stor del av befolkningen var också kurdiska judar.

Kurdistan är vid sidan av Indien det enda land i världen med en historisk judisk befolkning där judar aldrig blivit förföljda. Med en flertusenårig närvaro i Kurdistan blev de kurdiska judarna en omistlig och integrerad del av det kurdiska samhället. De kurdiska judarna levde ofta i isolerade byar på landsbygden och är fortfarande kända för att vara mer kulturellt kurdiskt konservativa än andra kurdiska grupper. Många sedvänjor och kulturella särdrag som har fallit bort bland andra kurder upprätthålls än idag av de kurdiska judarna. De kurdiska judarna var en del av en kulturell och religiös mosaik bestående av yazdanister (aleviter, yarsanister, yezidier), judar, kristna och muslimer.

I början av 1950-talet flyttade de flesta av Kurdistans judar till den återupprättade judiska staten Israel. De allra flesta kom att bosätta sig i Jerusalem med omgivningar. Flera stadsdelar i den södra delen av det västra judiska Jerusalem är till övervägande delen kurdiska. Det finns också ett flertal kooperativa jordbruksbyar (sing. moshav plur. moshavim) nära Jerusalem som i stort är helt kurdiska. Totalt bor det över 150 000 kurdiska judar i Israel, 100 000 i Jerusalem med omnejd.

Kulturellt och språkligt kan de kurdiska judarna beskrivas som en förmedlande mellangrupp mellan kurder och araméer (”syrianer/assyrier”). Medan relationerna mellan kurder och araméer historiskt sett varit ansträngda hade de kurdiska judarna goda relationer med båda grupperna.

Liksom de kristna araméerna talar de kurdiska judarna arameiska, men det finns väsentliga språkliga skillnader mellan grupperna. Medan araméerna talar östarameiska talar de kurdiska judarna en egen form av arameiska; judeo-arameiska som skrivs med hebreiska bokstäver. Stora delar av Talmud är skrivet på en äldre form av detta språk (500 efter vår tid).
Tre olika språk användes i olika funktioner av de kurdiska judarna. Hebreiska var det språk som användes inom bön och liturgi. Judeo-arameiska användes inom familjen medan kurdiskan användes för att kommunicera med andra kurder. I de kurdiska judarna folkkultur (muntlig litteratur, musik o.s.v.) användes kurdiska.

De kurdiska judarna i Jerusalem, Israel har behållit sin kurdiska identitet och kultur. Det finns idag mycket Kurdistanromantik och många berättelser om livet i Kurdistan. De israeliska kurdernas organisationer bedriver omfattande biståndsverksamhet i både södra och nora Kurdistan och under Gulfkriget demonstrerade tusentals israeliska kurder i solidaritet med folket i södra Kurdistan.

Banden mellan kurder i Israel och kurder i Irak är idag mycket starka. Många irakiska kurder ser Israel som ett exempel på att det går att stoppa vad som ses som arabisk imperialism. De kurdiska judarna och resten av det kurdiska folket delar en lång gemensam historia. Men resten av det judiska folket och det kurdiska folket har båda en svår historia med många tragiska likheter. Det Kurdistans folk har lärt sig av Israels exempel är att ett folk som inte har en egen stat är rättslöst, värnlöst och utlämnat åt majoritetens eventuella välvilja eller godtycke.

I Stockholm byggs nu nya broar mellan judar och kurder. I våras startades ett samarbete mellan JudStud (Judisk Student i Stockholm) www.judstud.se och KSAF (Kurdiska Student och Akademikerföreningen) www.ksaf.com. Föreningarna planerar att fördjupa detta samarbete under kommande läsår.

Se också The Israeli Kurdish Friendship League www.israel-kurd.org

Professor Mehrdad Izady, världens främste kurdolog om de kurdiska judarna: http://kurdweb.humanrights.de/keo/english/religion/judaism/judaism.html

Daniel Bart

No comments: